viernes, 2 de junio de 2023

Creando gáficas meteorolóxicas cos datos recollidos

O alumando de 6º de Educación Primaria introduciu os datos recollidos polos grupos de meteorólogos e meteorólogas no programa excel o que lles permitiu obter as seguintes gráficas mensuais no que se pode observar a temperatura máxima, mínima a temperatura ás 11:30 horas no CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro e a cantidade de choiva de cada un dos días de rexistro. 

viernes, 24 de marzo de 2023

Día da meteoroloxía

O xoves 23 de marzo de 2023 o alumnado de 6º de Educación primaria celebrou o Día da Meteoroloxía centrado no tema  O futuro do tempo, o clima e a auga a través das xeracións.

A actividade comezou coa proxección do vídeo https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-meteorologico-mundial#resTit_1, destacando o tema central para o ano 2023: O futuro do tempo, o clima e a auga a través das xeracións. Con este tema preténdense destacar os avances tecnolóxicos pasados, o progreso actual e o futuro.

Pero Que se entende por meteoroloxía? A meteoroloxía é unha ciencia que se encarga de estudar todos os fenómenos que ocorren na atmosfera da Terra como o clima, os ventos, a choiva, entre outros.

A meteoroloxía e o cambio climático. Nas últimas décadas ocorreu un incremento dos fenómenos meteorolóxicos como furacáns, tormentas eléctricas, secas, incendios forestais, inundacións, entre outros, que representan unha gran ameaza para a vida do home no planeta. Todo isto provocou un cambio climático de gran envergadura, que causou a desaparición de moitas especies, grandes ecosistemas mariños e terrestres e a morte de millóns de seres humanos.

Por que é importante celebrar o Día Meteorolóxico Mundial? O motivo principal para celebrar o Día Meteorolóxico Mundial é crear conciencia entre os homes e os distintos gobernos do mundo, do papel que ten o coidado e preservación do clima e do medio ambiente, para a preservación da vida na Terra.